+36-kattints ide
kattints ide
1132 Budapest Csanády utca 28.

ÁSZF

Marangona
ÁSZF

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Desszert Park Kft.

Érvényes: 2020.12.01-től

Üdvözöljük a Dessert Park Kft. által üzemeltetett honlapon!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Marangona Desszertpark Cukrászda (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a marangonacukraszda.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, előfizetés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a honlapon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Megrendelő), mint Megrendelőre egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Megrendelőre az eltérő szabályok vonatkoznak. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltatás csak Budapesten érhető el.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Megrendelő és a Dessert Park Kft. közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Marangona Desszertpark Cukrászda nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Megrendelő a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 

 

 1. SZOLGÁLTATÓ

 

Cég neve: Dessert Park Kft.

Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. 1. em. 2.

Telefon: +36 30 878 9540

E-mail: desszertpark@marangona.hu

Adószám: 26595702-2-41

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-334106

A honlapon folytatott tevékenység – Marangona Desszertpark Cukrászda termékeinek értékesítése.

A Szolgáltatás célja a felhasználók számára a www.desszertpark.hu weboldal termékeinek értékesítése és a termékekhez kapcsolódó releváns tartalmak közzététele.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

 • Felelősség

 

Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Marangona Desszertpark Cukrászda nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Marangona Desszertpark Cukrászda kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Jogsértés esetén a Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Marangona Desszertpark Cukrászda ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Marangona Desszertpark Cukrászda jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Marangona Desszertpark Cukrászda jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más, harmadik személyek tevékenységéért Marangona Desszertpark Cukrászda nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a cégünk felé. Ha a cégünk jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására 

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

A Honlap tartalma elérhető bármely Megrendelő számára regisztráció nélkül. 

Számlázási adatok, mint

 • Megrendelő neve
 • Számlázási cím: város, irányítószám, kerület, utca név, házszám, ország
 • Kérjük ha cég nevére, illetve egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély nevére vásárol, akkor Áfa-s számla igény esetén legyen szíves feltüntetni az adószámot. 2020. július 1-jétől adóértéktől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított, áthárított adót tartalmazó számlán kötelező feltüntetni a számlabefogadó adószámát az áthárított áfa összegtől függetlenül. Az adószám hiányában a számla nem állítható ki. 

 

A Honlapon alapértelmezett beállításként lehetősége van egymástól különböző számlázási és szállítási címet megadni.  Amennyiben a számlázási és a szállítási cím megegyezik, úgy a Megrendelőnek a megfelelő jelölő négyzetre való kattintással lehetősége van számlázási címmel azonos szállítási cím megadására.

Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

A Marangona Desszertpark Cukrászdát a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. MEGRENDELÉS / VÁSÁRLÁS MENETE

 

Termékekkel kapcsolatos információk:

 • A weboldalon lévő fotókon feltüntetett jellemzők (pl.: méret, kialakítás és díszítés) és a valós termék között apró eltérések lehetnek (pl. sütemények esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely eltérésekért a Marangona Desszertpark Cukrászdát felelősség nem terheli.
 • Az Marangona Desszertpark Cukrászda kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a termékeink nyomokban glutént, szóját, tejet, olajos magvakat és cukrot tartalmazhatnak!

 

A vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

Válassza ki a termékeket és helyezze őket a Kosarába.

Adja meg e-mail címét, címét és telefonszámát.

Ez utóbbi különösen fontos, hiszen kollégáink kérhetik Öntől telefonon keresztül a rendelés megerősítését. Szállítás esetén ezen a számon tudjuk utolérni Önt, ha futárunk elakad és/vagy nem találja a címet.

A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.
A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím, stb. körében).

Ellenőrizze a Kosár tartalmát (jobb felső sarokban), majd válasszon kiszállítási vagy átvételi napot és időintervallumot. Szükség esetén itt hagyhat számunkra a megrendeléssel kapcsolatos kérést és üzenetet.

Erősítse meg a megfelelő gomb megnyomásával az időpontot, majd kattintson a Tovább gombra.

Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a Megrendelés gombra.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről visszaigazolást küld a Megrendelőnek, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható.

 

A rendelés feladása tehát a Megrendelés gombra kattintással történik, amivel a Megrendelő részére fizetési kötelezettség keletkeztet.

A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, visszaigazolás:

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a Megrendelő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Megrendelő a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 1 órán belül, amellyel a Marangona Desszertpark Cukrászda a Megrendelő ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jogilag létrejön a szerződés a Felek között. A megrendelés beérkezését követően - amennyiben szükséges - a cégünk telefonon vagy e-mailben is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendelés pontosítása, adatok egyeztetése érdekében. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termékek árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Megrendelő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Számla:

A Marangona Desszertpark Cukrászda NAV nyugtát állít ki a Megrendelő részére a vásárlás értékének kifizetését követően.

Ha rendeléséről szeretne áfás számlát kérni, kérjük, adja meg ehhez szükséges adatait a Másik számlázási cím megadása opció kiválasztásával.

Fizetés:

 • átutalással
 • biztonságos bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül
 • készpénzes fizetés átvételkor

 A járványügyi helyzetben is biztosítjuk ezt a fizetési lehetőséget. Természetesen gondosan ügyelünk arra, hogy a pénz átadása és átvétele során a lehető legbiztonságosabban járjunk el és lehetőség szerint minimalizáljuk a fizikai kontaktust. Kérjük, lehetőség szerint készítsék elő a pontos vételárat. A szállítónál rendelkezésre álló váltópénz korlátozott. Köszönjük!

 • biztonságos, érintésmentes bankkártyás fizetés átvételkor

A futárnál és a személyes átvételt biztosító kollégánknál is található bankkártyaleolvasó használatával 15.000 Ft-ig érintésmentesen, 15.000 Ft felett PIN kód megadásával fizethet

Kiszállítás: 

Kiszállítás kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombati napon lehetséges.

A szállítást cégünk saját alkalmazottai, illetve alvállalkozók végzik. 

A termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a csomag illetve a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, a Megrendelő kérheti a futártól a csomag visszaszállítását.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Marangona Desszertpark Cukrászda díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Marangona Desszertpark Cukrászda felelősséget nem vállal!

Cégünk nem vállal azért felelősséget, ha a Megrendelő az előre leegyeztetett és megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul.

Ha a kiszállítás sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Marangona Desszertpark Cukrászda csak akkor kísérli meg újból, ha a Megrendelő átutalással extra kiszállítási díjat (bruttó 2000 Ft) fizet a Marangona Desszertpark Cukrászda részére és a kiszállítás díja a Marangona Desszertpark Cukrászda számláján jóváírásra került. 

Részszállítás kérésére, illetve teljesítésére nincs lehetőség.

A Megrendelő a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék minősége és mennyisége megfelelő-e. 

Személyes átvétel:

A csomagok személyes átvételére 11-20 óra között van lehetőség a következő címen: 1132 Budapest Csanády utca 28., Marangona Desszertpark Cukrászda 

 • Házhozszállítási költségek
 • Szolgáltatásunk Budapest területén érhető el
 • 5000 Ft alatti vásárlás esetén házhozszállítást nem vállalunk, de Marangona Desszertpark Cukrászdában személyes átvétel lehetséges
 • 5000 Ft rendelés esetén a szállítás díja a következő táblázat tartalmazza

 

Budapest kerületei

Szállítási díj

I.-IX.

1990 Ft

X.

2490 Ft

XI.-XII.

2490 Ft

XIII.

1490 Ft

XIV.

1990 Ft

XV.-IXX.

2490 Ft

XX.-XXIII.

1790 Ft

 

 • Szállítási határidő

Amennyiben a rendelést 24:00 óráig adják le, a kiszállítás legkorábban a megrendelés visszaigazolását követő 3-dik napon történik. Ez egyes termékeknél eltérő lehet, de minden terméknél megtalálható a termékleírásban.

A Marangona Desszertpark Cukrászda késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt kitűzni.  
Ha a Marangona Desszertpark Cukrászda a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha 

 • a Marangona Desszertpark Cukrászda a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG ÉS FELMONDÁSI JOG

A megrendelt termék/termékek lemondása:

A megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelését a rendelés leadásától számított 3 órán belül megváltoztathatja, lemondhatja. Írjon e-mailt a desszertpark@marangona.hu címre. Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen.

Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:      
Kosár tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatók.

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 Problémák, reklamáció, panaszkezelés:

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mailben: desszertpark@marangona.hu, vagy telefonon keresztüli élőhangos beszélgetésben a megadott telefonszámot felhívva.

 • Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
 • Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak. (Csomagolt termék esetén, a termék csomagolásán megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).
 •  Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását az adott termékre legkésőbb a termék átvételétől számított 24 óráig jelezheti a Marangona Desszertpark Cukrászdának.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Megrendelő a termékkel, vagy a Marangona Desszertpark Cukrászda tevékenységével kapcsolatos Megrendelői kifogásait a megadott elérhetőségeken terjesztheti elő;

A Marangona Desszertpark Cukrászda a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Marangona Desszertpark Cukrászda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt eltárol.

A Marangona Desszertpark Cukrászda a jegyzőkönyv egy példányát (az üzlethelyiségben) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A cégünk a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén is készít jegyzőkönyvet, a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Marangona Desszertpark Cukrászda az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látunk el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Cégünk a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Marangona Desszertpark Cukrászda az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben köztünk és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára 

a./ Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Megrendelő panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

b./ Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

c./ Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Marangona Desszertpark Cukrászda a Megrendelő panaszát elutasítja, úgy a Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Marangona Desszertpark Cukrászdával közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Marangona Desszertpark Cukrászda és a Megrendelő között.

A békéltető testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Marangona Desszertpark Cukrászda székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei 

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Marangona Desszertpark Cukrászdát a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

d./ Bírósági eljárás kezdeményezése.

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. TECHNIKAI KORLÁTOK

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Marangona Desszertpark Cukrászdát nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást 

 1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Marangona Desszertpark Cukrászda jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 1. ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Marangona Desszertpark Cukrászda és a Megrendelő eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Marangona Desszertpark Cukrászda és a Megrendelő között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Marangona Desszertpark Cukrászda és Megrendelő közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.12.01.

 

 

KÉRDÉSED VAN? SEGÍTÜNK

Miben tudunk segíteni? Írd meg nekünk kérdésed, kérésed az alábbi form kitöltésével, és kollégáink hamarosan felveszik veled a kapcsolatot!

Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.

BLOG

Megtalálsz minket

Címünk :1132 Budapest, Csanády u. 28/a
E-mail : kattints ide
Telefonszám : +36-kattints ide

Tortarendelés Budapesten, vagy sütemények házhoz szállítása? Fedezd fel Budapest legcsajosabb cukrászdájának kínálatát, akár otthonodban is!


Marangona facebook oldal Marangona Instagram oldal
Rólunk

Marketing Professzorok Kft.

 SimplePay vásárlói tájékoztató